Ceník

 
Stálí klienti v Pze -  od 2500,- za SEZENÍ (PROCESY PROBÍHAJÍ AUTOMATICKY!!) (Procesy Transformace / ZLEPŠeNí Osudu)
                    v Teplicích - 1900 - 2500,-  Základ i zlepšení Osudu   -   posouzenÍ - transformace, atd;
 
Life FLow => cena?

Transformace ÚKOLu => 5 - 10 Tis!! (process)

 

Očištění duše => 3600.- 1x /90 - 100 min (75 min osobNě v PZe; zbytek z domova;, následná kontrola 500 - 600,- (po 3-4 MěSíCích);

. . .

1800.- / kontrola udržení na cestě ! po určité transformaci, životní změně Atd

 

Poradenství se pro klienty pohybují zpravidla v horizontu (dalších) 10 - 15 Let!

 

Metamorfní Technika na dálku (MT) - 1 týdenní proces 3500.- (oživení životní síly)

 

Change Management (Změna Života) -> 2800.- START / sezení cca 65 min; 5-10 DNÍ pauza od kořeněných (ostrých, indických) jídel NUTNÁ; (život se mění na dobu 15 - 20 let v POZITIVNÍM SMĚRU DOPŘEDU!! - bez karmických zátěŽí;)

 

 

 
5 tis./měs.  - transformace, udržení jedince na Životní Cestě, Duchovní Cesta - nahozeNí
                   - odpovědi i telefonicky, sms, email
3 tis./  "       - udržení Rovnováhy jedince i jeho Rolí, zároveň tedy potřeb.?
 
1 tis./měs. - informace na dálku,  poplatek
500.-         - jednotlivá informace bez dalšího (vylepšujícího, vylaďujícího) procesu + doporučení, POKUd umíte se SEBOU PRACovat;