Ceník

 
Stálí klienti v Pze -    od 1800 Kč / 65 min - essence porad..aTd
                   v Tcích - 1500 - 1600 Kč / 75 min (Pražští - v kancel.CHelčickéHo/ČT),
                                         jiné MíSTo = proceSsy nastavení az na 5 leT = od 1800,- 3600,-/SEZ;
                                  1800 Kč / až 85 min (Severočeši --)
                                               :)

Praha  - stálí KLIenTi  = 1500.- až 3800.- za jedno sezení dle tématu,.. processy v délce 5-10 dní! (jako by se Vám někdo věnoval)

(práce na dálku) 70 - 120 min - individuální sazba! dle processu...

3600.- 1x /90 min, následná kontrola 500.- (na 6 měsíců pak bez kontroly)
(očištění, pročištění a narovnání Životní Cesty.) - 1. návštěva  
                                                                            2.       "       (1800.-)
- udržení na Cestě a nahození Duch.cesty.

  . . .

Práce na dálku - větš. 1500.-

1800.- / za 0,5 /1 rok jako kontrola k udržení rozvoje po určité transformaci, životní změně...

 

Teplice  1600.- až 2400.- Kč (jiné prostředí, půda, procesy)

až 80 min

Poradenství se pro klienty pohybují zpravidla

v horizontu 5  - 10 let

Metamorfní Technika na dálku (MT) - 1 týdenní proces 3000.-

Change Management - 1800.- (popř.1600.-) / sezení 70 min

                                     - obvykle 3 - 5x

Paušály

 
5 tis./měs.  - transformace, udržení jedince na Životní Cestě, Duchovní Cesta - "nahoz."
                   - odpovědi i telefonicky, sms, email
3 tis./  "       - udržení Rovnováhy jedince i jeho Rolí, zároveň tedy potřeb.; (pyramida)
2 tis./měs. - udržení jednotlivce v jeho Roli
1 tis./měs. - informace na dálku, poplatek za vyhledávání, načítání nejvhodnějších
                   prostředků, doplňků atd.. (pro jedince a jeho systém - náročné)
                  - odpověď přes sms, email (nevolat)
500.-         - jednotlivá informace bez dalšího (vylepšujícího, vylaďujícího) procesu