Ceny

 
 

Praha  1500.- až 3600.- za jedno sezení dle náročnosti.

(práce i na dálku)

Teplice  1200.- až 2800.- Kč (jiné prostředí, půda, procesy)

Poradenství se pro klienty pohybují zpravidla

v horizontu 5 let.

Transformační procesy v horizontu 3, 5 a 10 let.

Metamorfní Technika na dálku (MT) - 1 týdenní proces 3000.-