Osobní ÚKOL

 

většinou Udělen na 15 - 20 let! 

 
více na osobní schůzce
 
 
 

Přidělení  OSOBního ÚKOLU = 20 TISkč, pokud již nemáte! Pokud je ZABLOKOVÁn -> 5 TiS(Kč), zničen -> KOLEGA ;

-  (Od 3 - 5 Tis = práce na osobním ÚKOLU lze postupně -> ne v TP!) -> lepší pak motivace k práci vaší (na ZeMi);